stosowane technologie

Patrząc z perspektywy lat, swoistym sukcesem jest stosowana przez nas technologia sadzenia drzew i krzewów w kontenery wykonane ze specjalnie przygotowanej włókniny. Zastosowanie tej technologii w połączeniu z systemem nawadniania kapilarnego stwarza doskonałe warunki wzrostu roślin. Pojemniki, w których wzrastają rośliny są wykonane ze specjalnego materiału.
technologia