Okolice szkółki

Najbliższe okolice szkółki

Po mimo faktu, iż szkółka jest położona nieopodal dużej aglomeracji, jaką jest Łódź. Jej położenie jest bardzo korzystne. Granicząca od południowego-wschodu z Łodzią gmina Brójce, to obszar o charakterze głównie rolniczym, z aspiracjami rozwoju agroturystyki. Posiada również korzystnie położone tereny do inwestowania zarówno pod działalność gospodarczą, jak i zabudowę mieszkalną.
Do ciekawych obiektów przyrodniczych należy zaliczyć dwa źródła w Wardzynie: jedno na podmokłym terenie źródłowym Wolbórki, oraz drugie – za wsią Wardzyn Stary pod lasem na zakolu strugi. Obszar ten należy do projektowanego zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Źródła w Wardzynie”. Inne godne uwagi miejsca to doliny rzek Miazga i Ner. Pierwsza należy do projektowanego Koluszkowsko-Lubochnieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Druga zaś należy do projektowanego zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Dolina Neru i Dobrzynki”. W kotlinach znajduje się zbiornik wodny o powierzchni 22 ha, utworzony na rzece Miazga na potrzeby rolnictwa.