Oferta drzewa i krzewy ozdobne

Krzewuszka kremowoobrzeżona

Krzewuszka kremowoobrzeżona Image

Nazwa łaciśnka: Wajgela florida variegata nana

Krzewuszka kremowoobrzeżona

Krzewuszka kremowoobrzeżona Image

Nazwa łaciśnka: Wajgela florida variegata nana